Korean sanastoa

Korean sanastoa – yleisiä 적-loppuisia substantiivin määreitä

Katso miten näitä sanoja käytetään kielioppikappaleesta ”Substantiivien määrittäminen adjektiiveilla - Vain määrittämiseen käytettävät adjektiivit”.

적-loppuisia substantiivin määreitä
HangeulHanjaSuomeksi
구체적具體的konkreettinen, todellinen, aineellinen, esineellinen, kouraantuntuva, käsin kosketeltava
적극적積極的aktiivinen, toiminnallinen, motivoitunut, myönteinen, positiivinen
일반적一般的yleinen, tavallinen, tyypillinen
근본적根本的perustava, perimmäinen, olennainen, perustavanlaatuinen, perus-, perusteellinen, perinpohjainen, läpikotainen
본격적本格的(1) aito, todellinen, oikeaoppinen, perinteinen, perinteisiin nojaava, standardin mukainen, tavallinen, normaali, tyypillinen (2) täysimittainen, täysi, perusteellinen, täysitehoinen, tosissaan oleva
비교적比較的suhteellinen, verrattainen, verrannollinen
효과적效果的tehokas, toimiva, vaikuttava, tuloksekas, tuloksellinen
상대적相對的suhteellinen, relatiivinen, vastavuoroinen, korreloiva
대표적代表的tyypillinen, esimerkkinä toimiva, suurempaa kokonaisuutta edustava
사회적社會的yhteiskunnallinen, sosiaalinen
기본적基本的perimmäinen, perustavanlaatuinen, olennainen, normaali, tavallinen, standardi, perus-, perustava
현실적現實的(1) realistinen, todenmukainen, todentuntuinen (2) pragmaattinen, käytännöllinen, käytännönläheinen
직접적直接的suora, välitön
세계적世界的(1) kansainvälinen, globaali (2) koko maailmaan koskeva (3) maailmankuulu
정신적精神的henkinen, tunteellinen, sisäinen
전체적全體的(1) kokonainen (2) yleinen, kokonaisvaltainen, kaikenkattava
전통적傳統的perinteinen, traditionaalinen
객관적客觀的objektiivinen, tasapuolinen, puolueeton
경제적經濟的(1) taloudellinen, energiatehokas (2) talouteen liittyvä, talousjärjestelmään liittyvä, taloudellinen
지속적持續的jatkuva, katkeamaton, lakkaamaton, yhtäjaksoinen
역사적歷史的historiallinen
과학적科學的tieteellinen
개인적個人的henkilökohtainen, yksilöllinen, yksityinen
정치적政治的poliittinen
긍정적肯定的myönteinen, myöntävä, vahvistava, hyväksyvä, puoltava
궁극적窮極的äärimmäinen, pohjimmainen, perimmäinen, lopullinen, kaikista viimeisin
창조적創造的luova
절대적絶對的ehdoton, varma, absoluuttinen
합리적合理的rationaalinen, järkeenkäypä, järkevä, perusteltu, looginen
필수적必須的korvaamaton, välttämätön, elintärkeä, vaadittava, tarpeellinen, oleellinen, keskeinen
전반적全般的yleinen, universaali, kokonaisvaltainen
부정적否定的kielteinen, kieltävä, epäävä, kiistävä
보편적普遍的yleispätevä, yleismaallinen, yleismaailmallinen, universaali, maailmanlaajuinen, kaikkialla läsnäoleva
이상적理想的ihanne-, ihanteellinen, ideaali-, ideaalinen
부분적部分的osittainen
실질적實質的pääasiallinen, olennainen, oleellinen, keskeinen, varsinainen
효율적效率的tehokas, toimiva, vaikuttava, tuloksekas, tuloksellinen
인간적人間的inhimillinen, ihmismäinen, humaani
규칙적規則的säännöllinen, säännönmukainen, systemaattinen, määrämuotoinen
전국적全國的valtakunnallinen, kansallinen, koko maan kattava, koko maanlaajuinen
공식적公式的(1) muodollinen, muodollisuuksia noudattava (2) joustamaton, jäykkä, mukautumaton
체계적體系的järjestelmällinen, suunnitelmallinen, systemaattinen
결과적結果的lopputulokseen liittyvä, tulossuuntautunut, tulosorientoitunut, tulosta silmällä pitävä
소극적消極的passiivinen, vetäytyvä, vetäytyväinen, epämotivoitunut, kielteinen, negatiivinen
집중적集中的keskitetty, intensiivinen, yhteenkoottu
필연적必然的väistämätön, vääjäämätön, välttämätön, ennalta arvattava, ennustettavissa oleva
집단적集團的kollektiivinen, yhteinen, yhteis-, ryhmä-
성공적成功的menestyvä, menestyksekäs, onnistuva
일상적日常的päivittäinen, arkipäiväinen, tavallinen, tavanomainen, yleinen, normaali
정상적正常的normaali, tavallinen
질적質的laadullinen, kvalitatiivinen
충격적衝擊的järkyttävä, shokeeraava, tyrmistyttävä, mieltä järkyttävä
문화적文化的kulttuurinen, sivityksellinen, kulttuuri-
인상적印象的vaikuttava, vakuuttava
형식적形式的(1) muotoon liittyvä (2) muodollinen, pintapuolinen, kaavamainen
논리적論理的looginen, järkeenkäypä
의도적意圖的tarkoituksellinen, tavoitteellinen, suunnitelmallinen
장기적長期的pitkäaikainen, (ajallisesti) pitkäkestoinen, pitkän aikavälin, pitkällä aikavälillä tapahtuva
수동적受動的passivinen, toimeton
제도적制度的järjestelmällinen, systemaattinen, rakenteellinen
순간적瞬間的hetkellinen, lyhytaikainen, ohikiittävä, ohimenevä, häipyvä, silmänräpäyksellinen
일시적一時的väliaikainen, hetkellinen, ohimenevä, tilapäinen
전문적専門的ammattimainen, erikoistunut, ammatti-, erikois- (vastakohta 일반적)
독창적獨創的luova, omaperäinen, omintakeinen, originelli, omaleimainen, omalaatuinen
상징적象徵的symbolinen, symbolistinen, vertauskuvallinen
국제적國際的kansainvälinen
능동적能動的aktiivinen, toimelias, toimekas, vireä (vastakohta 수동적)
물질적物質的(1) ruumiillinen, fyysinen (2) aineellinen, materiaalinen
지적知的järkevä, älyllinen, älykäs, intellektuelli
공통적共通的yleinen, yhteinen, jaettu, molemminpuolinen
심리적心理的henkinen, psykologinen
법적法的laillinen, lainmukainen, lakiin liittyvä
성적性的seksuaalinen, sukupuoleen liittyvä
간접적間接的epäsuora, välillinen
이론적理論的teoreettinen
감동적感動的liikuttava, koskettava, vaikuttava, tunteisiin vetoava
비판적批判的kriittinen, kritisoiva, tuomitseva
육체적肉體的ruumiillinen, lihallinen, aineellinen, fyysinen
정기적定期的säännöllisin väliajoin tapahtuva, määräaikainen, ajoittainen, jaksottainen
종교적宗敎的uskonnollinen, uskoontoon liittyvä
주관적主觀的subjektiivinen, omakohtainen, henkilökohtaista mielipidettä edustava, henkilökohtaista näkemystä edustava
내적內的sisäpuolinen, sisäinen, sisäisiin asioihin liittyvä
한국적韓國的korealainen
철학적哲學的filosofinen
국가적國家的(1) valtiollinen, kansallinen (2) valtakunnallinen, koko maan kattava
기초적基礎的perus-, alkeis-, olennainen, alustava, perustavanlaatuinen, perusluonteinen, perustavaa laatua oleva
보수적保守的konservatiivinen, vanhoillinen, suojeleva
신체적身體的ruumiillinen, fyysinen
자연적自然的luonnollinen, luontainen
감정적感情的tunteellinen, tunteileva, sentimentaalinen
시대적時代的tiettyyn ajanjaksoon liittyvä, tiettyyn aikakauteen liittyvä
현대적現代的nykyaikainen, moderni
예술적藝術的taiteellinen
대중적大衆的suuren yleisön suosima, tavallisten ihmisten hyväksymä
문학적文學的kirjallisuuteen liittyvä, kirjallinen
국민적國民的kansallinen, kansallis-

Sivua päivitetty edellisen kerran 16.2.2014

Jaa tämä sivu:

 
© Silja Ijas 2008–2015