Hepburn-romanisointi

Erot eri Hepburn-variaatioiden välillä
Hiragana-taulukot
Katakana-taulukot

Japania voidaan transkriboida eli siirtää kirjoitusjärjestelmästä toiseen usealla eri tavalla. Kun tämä kirjoitusjärjestelmästä toiseen siirto suuntautuu latinalaisiin aakkosiin ("meidän kirjaimiimmme"), niin sitä kutsutaan romanisoinniksi tai latinisoinniksi. Kaksi yleisintä tapaa tähän ovat Hepburn-romanisaatio sekä 訓令式. Näillä sivuilla käytetään sovellettua Hepburn-latinisaatiota.

Hepburn-romanisaatio (ヘボン式ローマ字) on amerikkalaisen James Curtis Hepburnin vuonna 1887 julkaistua sanakirjaansa varten kehittämä japanin romanisointi-järjestelmä. Sen äänteet perustuvat englannin ääntämiseen. Hepburnia käytetään yleisesti niin Japanissa kuin Japanin ulkopuolella ja esimerkiksi japanilaisten passeissa nimet latinisoidaan tätä järjestelmää käyttäen. Hepburn on yleensä myös se romanisointi-järjestelmä, jonka japanin opiskelijat opettelevat (jos opettelevat romanisointia lainkaan). Hepburn-järjestelmästä on olemassa kolme eri variaatiota, perinteinen, uudistettu ja muunnettu versio, joiden tärkeimmistä eroista seuraavassa.

Erot eri Hepburn-variaatioiden välillä

 • Kaksoiskonsonantit merkitään kahdentamalla っ:n jälkeen tuleva konsonantti, esim. っな ⇒ nna, っし ⇒ sshi ja っつ ⇒ ttsu.
 • Pitkät vokaalit merkitään perinteisessä ja uudistussa järjestelmässä osittain makronilla eli yläviivalla vokaalin päällä ja osittain kahdentamalla vokaali. Makroneita käytetään aina あ:n, う:n ja お:n pidentämisessä eli ああ ⇒ Ā tai ā, うう ⇒ Ū tai ū ja おう ⇒ Ō tai ō sekä aina lainasanojen pitkissä vokaaleissa eli アー ⇒ Ā tai ā, イー ⇒ Ī tai ī, ウー ⇒ Ū tai ū, エー ⇒ Ē tai ē ja オー ⇒ Ō tai ō. Sen sijaan sino-japanilaisten (kiinalais- ja japanilaisperäisten) sanojen pitkä e-vokaali latinisoidaan "ei" ja pitkä i-vokaali "ii".
 • Muunnetussa järjestelmässä kaikkia pitkiä vokaaleja ilmaistaan kahdentamalla vokaali eli ああ ⇒ aa, いい ⇒ ii, うう ⇒ uu, えい (tai ええ) ⇒ ee ja おう (tai おお) ⇒ oo.
 • Tavua ん merkitään jokaisessa variaatiossa hieman erilailla:
  • Perinteinen Hepburn-järjestelmä: Kirjoitetaan n ennen konsonattia, esim. んか ⇒ nka, paitsi ennen b:tä, m:ää ja p:tä se kirjoitetaan m, esim. んぽ ⇒ mpo. Jos ん edeltää vokaalia tai Y:tä, se kirjoitetaan n', esim. んあ ⇒ n'a, んよ ⇒ n'yo.
  • Uudistettu Hepburn-järjestelmä: Kirjoitetaan n ennen konsonattia, esim. んか ⇒ nka, んぽ ⇒ npo, ja ennen vokaalia tai y:tä n', esim. んあ ⇒ n'a, んよ ⇒ n'yo.
  • Muunnettu Hepburn-järjestelmä: Kirjoitetaan aina makronin kanssa eli n̄, esim. んか ⇒ n̄ka, んぽ ⇒ n̄po, んあ ⇒ n̄a, んよ ⇒ n̄yo.
 • Partikkelit は, を ja へ romanisoidaan jokaisessa variaatiossa "wa", "o" ja "e".

Hepburn-järjestelmän mukaiset hiragana-taulukot

Taulukkoja luetaan oikealta vasemmalla, ylhäältä alas.

N W R Y M H N T S K
ん - N わ - WA ら - RA や - YA ま - MA は - HA な - NA た - TA さ - SA か - KA あ - A A
  ゐ* - (WI) り - RI   み - MI ひ - HI に - NI ち - CHI し - SHI き - KI い - I I
    る - RU ゆ - YU む - MU ふ - FU ぬ - NU つ - TSU す - SU く - KU う - U U
  ゑ* - (WE) れ - RE   め - ME へ - HE ね - NE て - TE せ - SE け - KE え - E E
  を - WO ろ - RO よ - YO も - MO ほ - HO の - NO と - TO そ - SO こ - KO お - O O
* Ei käytetä

P B D Z G
ぱ - PA ば - BA だ - DA ざ - ZA が - GA A
ぴ - PI び - BI ぢ* - (JI) じ - JI ぎ - GI I
ぷ - PU ぶ - BU づ* - (ZU) ず - ZU ぐ - GU U
ぺ - PE べ - BE で - DE ぜ - ZE げ - GE E
ぽ - PO ぼ - BO ど - DO ぞ - ZO ご - GO O
* Ei käytetä tai käytetään hyvin harvoin

P B J G R M H N C S K
ぴゃ - PYA びゃ - BYA じゃ - JA ぎゃ - GYA りゃ - RYA みゃ - MYA ひゃ - HYA にゃ - NYA ちゃ - CHA しゃ - SHA きゃ - KYA YA
ぴゅ - PYU びゅ - BYU じゅ - JU ぎゅ - GYU りゅ - RYU みゅ - MYU ひゅ - HYU にゅ - NYU ちゅ - CHU しゅ - SHU きゅ - KYU YU
ぴょ - PYO びょ - BYO じょ - JO ぎょ - GYO りょ - RYO みょ - MYO ひょ - HYO にょ - NYO ちょ - CHO しょ - SHO きょ - KYO YO

Hepburn-järjestelmän mukaiset katakana-taulukot

Taulukkoja luetaan oikealta vasemmalla, ylhäältä alas.

N W R Y M H N T S K
ン - N ワ - WA ラ - RA ヤ - YA マ - MA ハ - HA ナ - NA タ - TA サ - SA カ - KA ア - A A
  ヰ* - (WI) リ - RI   ミ - MI ヒ - HI ニ - NI チ - CHI シ - SHI キ - KI イ - I I
    ル - RU ユ - YU ム - MU フ - FU ヌ - NU ツ - TSU ス - SU ク - KU ウ - U U
  ヱ* - (WE) レ - RE   メ - ME ヘ - HE ネ - NE テ - TE セ - SE ケ - KE エ - E E
  ヲ* - (WO) ロ - RO ヨ - YO モ - MO ホ - HO ノ - NO ト - TO ソ - SO コ - KO オ - O O
* Ei käytetä

P B D Z G
パ - PA バ - BA ダ - DA ザ - ZA ガ - GA A
ピ - PI ビ - BI ヂ - (JI) ジ - JI ギ - GI I
プ - PU ブ - BU ヅ - (ZU) ズ - ZU グ - GU U
ペ - PE ベ - BE デ - DE ゼ - ZE ゲ - GE E
ポ - PO ボ - BO ド - DO ゾ - ZO ゴ - GO O

P B J G R M H N C S K
ピャ PYA ビャ BYA ジャ JA ギャ GYA リャ RYA ミャ MYA ヒャ HYA ニャ NYA チャ CHA シャ SHA キャ KYA YA
ピュ PYU ビュ BYU ジュ JU ギュ GYU リュ RYU ミュ MYU ヒュ HYU ニュ NYU チュ CHU シュ SHU キュ KYU YU
ピョ PYO ビョ BYO ジョ JO ギョ GYO リョ RYO ミョ MYO ヒョ HYO ニョ NYO チョ CHO ショ SHO キョ KYO YO

Y V W F CH DY D TY T J SH
ヤ YA ヴァ* VA ワ WA ファ FA チャ CHA デャ DYA ダ DA テャ TYA タ TA ジャ JA シャ SHA A
イ (Y)I ヴィ* VI ウィ** WI フィ FI チ CHI   ディ DI   ティ TI ジ JI シ SHI I
ユ JU ヴ* VU ウ U フ FU チュ CHU デュ DYU ドゥ DU テュ TYU トゥ TU ジュ JU シュ SHU U -
イェ YE ヴェ* VE ウェ** WE フェ FE チェ CHE   デ DE   テ TE ジェ JE シェ SHE E
ヨ YO ヴォ* VO ヲ WO フォ FO チョ CHO デョ DYO ド DO テョ TYO ト TO ジョ JO ショ SHO O
Punaisella merkityt ovat erityisesti lainasanoja varten kehitettyjä lisätavuja.
*V-äännettä merkkaamaan käytetään usein myös b-sarjan tavuja バ, ビ, ブ, ベ ja ボ. Japanilaiset ääntävät v:n joka tapauksessa useimmiten b:nä.
**Joskus käytetään myös vanhentuneita tavuja ヰ ja ヱ.

Sivua päivitetty viimeksi 4.12.2010

Jaa tämä sivu:

Etusivulle |  Takaisin sivun alkuun

Kysyttavää? Kommentteja? Virheitä? Toiveita? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille (kirjaudu sisälle tunnuksella "Vierailija" ja salasanalla "kanjikaveri") tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017